تبلیغات
فقط عکس و مطلب - ::خلاصه مهمترین پیشگویی های نوستر آداموس ::
پنجشنبه 13 اسفند 1388

::خلاصه مهمترین پیشگویی های نوستر آداموس ::

   نوشته شده توسط: امیر محمد عرفان    

 

هنری دوم از فرانسه :

 قبل از وقوع حادثه هیچکس در دربار فرانسه جرات نداشت سخنی از پیشگوئی نوستر اداموس به میان اورد.او نحوه مردن شاه هنری را پیشگوئی کرده بود:شیر جوان فایق خواهد امد بر شیر پیردر نخستین یورش در صحنه نبرداو چشمهای خصم خود راکه در محفظه ای طلایی قرار داردسوراخ خواهد کرد.با دو زخم و یک زخم و بعد مرگی سخت.۴سال بعد در ۱۵۵۹ این پیشگوئی بوقوع پیوست.هنری که یکی از نشانه های خانوادگیش شیر بود با افسری جوان بنام مونتگمری (فرمانده گارد اسکاتلندیش) دوستی نزدیکی داشت.این افسر روزی بی مقدمه به او حمله کرد و کلاهخود او را با نیزه سوراخ کرد و او از ناحیه سر و گردن به سختی مجروح شد و بعد از ۱۰ روز عذاب درگذشت.پیشگوئیهای شگفت انگیز نوستر اداموس: برای کاترین دومدیسی (همسر هنری) ضربه ای سخت بود اما باعث شد تا او به آداموس ایمان اورد و از مریدان او شود.نوستر نیز به عنوان قدرشناسی تصویر تمام فرمانروایان اینده فرانسه را در قصر او بر روی اینه ای منعکس کرد.شاید اینکار از بازتاب نقاشیهایی که در اتاق مجاور نصب شده بود: بر روی اینه بوجود امد.اما کاترین که خرافاتی بود به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و حمایت از نوستر اداموس را کاملا بر عهده گرفت و نوستر با پشتیبانی ملکه توانست با فراغ خاطر به پیشگوئی اینده بپردازد.نوستر پیشگوئی کرد که ۳ فرزند پسر کاترین قبل از او خواهند مرد.

 

لوئی شانزدهم :

فرار ناموفق لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت به وارنس در ۱۷۹۱ در این عبارت پیشگوئی شده است:نیمه های شب درون جنگلهای راینآن دو در راهی پیچاپیچملکه با زیوری سفیدپادشاه با جامه ای خاکستریو خلایقی که توفان خون برپا کننددر وارنس.زوج سلطنتی در دل شب از جنگل گریختند.انها از قصر ملکه گریخته و راه خود را گم کرده بودند.زیور سفید اشاره به گردنبند الماسی دارد که شهرت ملکه را خدشه دار کرده بود (در مطلبی با عنوان گردنبند سرنوشت ساز به این ماجرا اشاره کرده ام) همچنین به عادت او در پوشیدن لباسهای سفید.لباس شاه در هنگام اسارتش خاکستری بود.در سطرهای بعدی این پیشگوئی نام مردی که چندی به انها پناه داد ذکر شده است.

 

ناپلئون :

نوستر اداموس ظهور ناپلئون را پیشگوئی کرده و از او به عنوان نخستین ضد مسیح نام می برد (دومین ضد مسیح هیتلر و سومین ضد مسیح هنوز ظهور نکرده است) درباره رسیدن ناپلئون به قدرت و سالهای امپراتوریش می نویسد:امپراتوری نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد کهامپراتوری را قدر بسیار خواهد نهاد.ناپلئون هم قدرت سیاسی فرانسه را بالا برد و هم قدرت نظامی ان را.نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنین پیشگوئی کرده است:امپراتور بزرگ تبعید خواهد شدبه مکانی کوچکو دوباره سر بر خواهد داشتو در مکانی کوچک سرنوشتشبه اخر خواهد رسید.ناپلئون به جزیره کوچک الب تبعید شد اما بعد از ۱۰۰ روز از انجا گریخت و دوباره قدرتش را احیا کرد و سرانجام در جزیره سنت هلن درگذشت.

 

چارلز اول :

نوستر چند پیشگوئی درباره چارلز اول کرده: که در کاملترین انها نام چارلز اسقف اعظم لادو کرامول ذکر شده است:مرد نالایقی از اریکه سلطنت انگلستان فرو خواهد افتادمشاور او در خشم خلایق خواهد سوختپیروان او تمکین می کنند از سر ناچاریو مدعی سلطنت پذیرفته خواهد شد.وظیفه نشناسی چارلز سلطنتش را بر باد داد.مشاورش (اسقف لاد) در ۱۶۴۵ سر خود را از دست داد.پیروان شاه گروهی اسکاتلندی بودند که او را به پارلمان تحویل دادند و مدعی او لیویه کرامول بود که به عنوان شاه جدید پذیرفته شد.دقیقترین پیشگوئی در مورد چارلز چنین بود:مجلس عوام شاه را به مرگ محکوم خواهد کردسر تراشیدگان شورا در این رای دخیل خواهند بود.و در مورد کرامول می گوید: او به قصاب بیشتر شباهت دارد تا به شاه انگلیس (در مورد چارلز می توانید مطلبی با عنوان بیرحمترین عموی تاریخ را بخوانید)

 

آتشسوزی و طاعون بزرگ لندن :

نوستر بندرت تاریخ دقیق وقایع را گفته است اما تاریخ اتش سوزی بزرگ لندن استثنا است در این مورد نوشته است:اتش عدالت بر لندن می بارددر تاریخ سه بیست به علاوه ششنوستر در اینجا به عادت ایتالیاییها رفتار کرده که تنها دو رقم اخر عدد را ذکر می کنند.شیوع طاعون لندن را در ۱۶۶۵ کیفری برای مرگ چارلز اول می داند:طاعون بزرگ در ان شهر نزدیک دریا به پایان نخواهد رسیدتا کیفر ان مرگ به کفایت رسد.به سبب خونهای بیگناهان و کلیسای بزرگدر خشم قدیسان دروغین خواهد سوخت.قدیسان دروغین اشاره به نهضت پیوریتانها دارد و کلیسای بزرگ اشاره به کلیسای سنت پل (در مورد اتش سوزی لندن می توانید مقاله نانوایی که لندن را به اتش کشید بخوانید).

 

لوئی پاستور :

پیشگوئیهای نوستر در مورد وقایع جدید به اندازه وقایع قدیم قابل توجه است.در این مورد هم نام و هم تاریخ ماجرا ذکر شده است:پاستور جوان رب النوعی تکریم: خواهد شدان هنگام که ماه چرخش خود را به پایان رساند.وقتی پاستور در ۱۸۸۹ انستیتو پاستور را تاسیس کرد کشفیات بزرگی در علم پزشکی به ظهور رسید.چرخش ماه به دور زمین هر ۱۹ سال یکبار اتفاق می افتد.یکی از این چرخشها در ۱۸۸۹ کامل شد.

 

ژنرال فرانکو :

در شرح وقایع جنگهای داخلی اسپانیا (۱۹۳۹ -۱۹۳۶) نوستر نام شخصیت اصلی را پیرمو دو ریورا و فرانکو را که باعث سرنگونی او شد ذکر می کند.خط اخر پیشگوئی به تبعید موقتی فرانکو انهنگام که به او اجازه ورود به اسپانیا داده نشد اشاره دارد:فرانکو از کاستیل شورایی تشکیل خواهد داد.سفرا موافقت نمی کنند و تفرقه ایجاد می شودمردم ریورا جماعت می کنند و مانع عبور ان مرد از دریا خواهند شد.

 

استعفای ادوارد هشتم :

نوستر استعفای ادوارد هشتم را نیز پیشگوئی کرده است.ادوارد به سبب عشقی که به زنی امریکایی (والیس سمپسون) داشت از سلطنت کناره گرفت:از انجا که مایل به جدایی نیستو از انجایی که همسرش ناشایسته محسوب می شودپادشاه جزایر: ناچار می شود کناره گیردو مقام خود را به کسی بسپارد که نشانی از سلطنت ندارد.ادوارد در ۱۹۳۹ استعفا کرد.همسرش از نظر انگلیسیها شایسته مقام ملکه نبود.پادشاه به تبعید رفت و جرج ششم که امادگی سلطنت را نداشت به جای برادرش به قدرت رسید.

 

آدولف هیتلر :

نوستر چند پیشگوئی خارق العاده و دقیق درباره رهبر نازیها کرده است.در یکی از انها خلاصه ای از زندگی او را ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گوید:در کوهستانهای اتریس نزدیک رایناز پدر و مادری معمولی زاده خواهد شدمردی که مدعی دفاع از لهستان و مجارستان خواهد بودپایان کار اوهرگز دانسته نخواهد شد.شعر دیگری از نخستین سالهای جنگ وقتی که ارتش المان در طول جبهه بسوی فرانسه به حرکت درامد حکایت دارد.اگرچه بیشتر کشورهای اروپا بر ضد هیتلر و یا به گفته نوستر: هیستر متحد شده بودند اما او مدتی فاتح بی چون و چرای نبردها بود:جانوری وحشی و پر اشتها از رودها خواهد گذشتو جنگجویان عظیمی بر علیه این جانور هیستر خواهند جنگید.نوستر همچنین از سلاحهایی سخن گفته که صدای انها در اسمانها شنیده خواهد شد و ماشینهای پرنده ای که از انها اتش خارج خواهد شد (به هواپیما و بمبارانها و موشکهای وی-۲ اشاره دارد) نوستر تصویری زنده از خلبانها با ماسک اکسیژن و کلاه و لوله های اتصال ارائه می دهد.او از نیمه انسان نیمه خوکهایی که در صحنه نبرد در اسمانند سخن می گوید (در رابطه با پیشگوئی نوستر اداموس درباره نازیها می توانید مقاله نوستر اداموس و جنگ بر سر پیشگوئیهایش را بخوانید).

 

بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی :

بمبهای اتمی که بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد در پیشگوئیهای نوستر امده است:بر دو شهر نزدیک بندرگاهچنان تازیانه عذابی فرو خواهد امد که تا کنون دیده نشده است.

 

درباره آینده :  

نوستر به سومین جنگ جهانی در پایان قرن بیستم اشاره داشت که در نیمکره شمالی و بعد از اتحاد دو ابرقدرت بر علیه شرق بوقوع می پیوندد:وقتی قدرتهای نیمکره شمالیبا هم متحد شونددر شرق ترس و هراسی هولناکبر می خیزدروزی دو رهبر بزرگ با یکدیگردوست خواهند شدو سرزمین جدید به اوج اقتدارخواهد رسیدانگاه مردی خونخوار دوباره ظهور خواهد کرد.مرد خونخوار به عنوان سومین ضد مسیح جهان شناخته شده است و در چین ظهور خواهد کرد.سرزمین جدید در مکاشفات نوستر: همان امریکاست.بنابراین نوستر از جنگ بین امریکا و روسیه بر علیه چین سخن گفته است.حتی تاریخ دقیق این جنگ را نیز مشخص کرده است:از ۱۹۹۹هفت ماه گذشتهاز اسمان پادشاه وحشت فرو خواهد امدقبل و بعد از ان جنگ سلطنت خواهد کرد.نیمکره شمالی اسیب فراوان خواهد دید و قحطی عظیمی که در نتیجه افات بوجود می اید نیمکره شمالی را فرا می گیرد (بیشتر پیشگویان سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ را پایان جهان به سبب جنگ جهانی سوم ذکر کرده اند)


unaccountablefo27.jimdo.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 07:33 ق.ظ
If some one desires expert view regarding blogging and site-building then i
recommend him/her to go to see this weblog, Keep up the nice work.
http://keeshasommar.weebly.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 04:31 ق.ظ
I'm really inspired along with your writing skills as smartly as with
the layout to your blog. Is that this a paid theme or did
you customize it your self? Anyway keep up the nice high quality writing,
it's rare to peer a great blog like this one these days..
blanchardzpmchuxdvk.exteen.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:08 ب.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website offered us with useful information to work
on. You have performed a formidable job and our whole community might be thankful to you.
humphreykfxidscqbg.snack.ws
چهارشنبه 28 تیر 1396 08:20 ب.ظ
I feel that is among the most vital information for me.

And i am happy studying your article. But wanna remark on few basic issues, The web site taste
is great, the articles is actually great : D.
Excellent job, cheers
http://chubbydairy9626.unblog.fr
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:19 ق.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed
in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
ignorantinforma73.tumblr.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:59 ق.ظ
I blog quite often and I seriously thank you for your
information. This great article has truly peaked my interest.
I'm going to book mark your website and keep checking for new information about once per
week. I subscribed to your Feed too.
trinahimenez.weebly.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:47 ق.ظ
I wanted to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it.

I've got you book marked to check out new things you post…
ahmad
پنجشنبه 13 اسفند 1388 03:10 ب.ظ
عالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر